Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Ob-3598/14 , Stran 2253
Ob-3598/14
Svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih in 24. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje« razpisuje delovno mesto ravnatelja Višje strokovne šole. Izvoljeni kandidat bo opravljal funkcijo ravnatelja Višje strokovne šole na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja višje strokovne šole izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D;) in v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13). V skladu s četrtim odstavkom 53. člena ZOFVI je za ravnatelja višje strokovne šole lahko imenovan, kdor ima veljaven naziv predavatelja višje šole. Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje enote zavoda. Predvideni začetek dela je dne 1. 1. 2015. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, – delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, – potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, – kratek življenjepis, – program vodenja enote zavoda za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja višje strokovne šole«. Komisija imenovana za izvedbo postopka razpisa in imenovanja ravnatelja višje strokovne šole zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje bo obravnavala samo popolne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. * Moška slovnična oblika se v celotnem tekstu nanaša na oba spola.
Svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

AAA Zlata odličnost