Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

79/14 Ob-3595/14 , Stran 2253
79/14 Ob-3595/14
Svet VDC Tolmin, Rutarjeva ulica 18, 5220 Tolmin, na podlagi sklepa 2. redne seje Sveta VDC Tolmin z dne 29. 9. 2014, v skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 UPB2 in spremembe) ter v skladu s 14. in 31. členom Statuta VDC Tolmin (št. 122/02-3 z dne 16. 2. 2006) objavlja razpis za delovno mesto direktorja/direktorice VDC Tolmin. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan vsak, ki izpolnjuje pogoje iz 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu. Mandat direktorja/direktorice traja 5 let. Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev kandidati pošljejo po pošti ali osebno oddajo v tajništvo Zavoda v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorja/direktorico« na naslov Varstveno delovni center Tolmin, Rutarjeva ulica 18, 5220 Tolmin v roku 8 dni od objave razpisa. Zaželeno je, da kandidati priložijo kratko vizijo razvoja Zavoda za mandatno obdobje. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30. dneh od objave razpisa.
Svet Varstveno delovnega centra Tolmin

AAA Zlata odličnost