Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Št. 354-81/2014-9 Ob-3625/14 , Stran 2241
Št. 354-81/2014-9 Ob-3625/14
Na podlagi izvedenega postopka podelitve koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč z oznako 354-81/2014, prejetih ponudb, Odločbe št. 354-81/2014-6 z dne 25. 9. 2014 in Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč (Uradni list RS, št. 20/14 z dne 21. 3. 2014), Občina Žužemberk objavlja,
izid postopka podelitve koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, tel. 07/388-51-80, faks: 07/388-51-81, www.zuzemberk.si. 2. Podatki o koncesijskem aktu: Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč (Uradni list RS, št. 20/14 z dne 21. 3. 2014). 3. Predmet, narava in obseg koncesije: izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč. Koncesija se podeli za obdobje 10 let v skladu z odlokom. 4. Območje izvajanja predmeta koncesije: Območje Občine Žužemberk, na katerem je osem pokopališč, in sicer Žužemberk, Dvor, Sela pri Ajdovcu, Vrhovo, Šmihel, Veliko Lipje, Hinje in Žvirče. 5. Začetek in čas trajanja koncesije: začetek s 1. 10. 2014, trajanje 10 let. 6. Naziv in sedež koncesionarja: Pokopališko pogrebne storitve, Novak Marija s.p., Reber 2A, 8360 Žužemberk. 7. Drugi podatki: javni razpis je bil objavljen dne 1. 8. 2014 na spletnih straneh naročnika ter v Uradnem listu RS.
Občina Žužemberk

AAA Zlata odličnost