Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

, Stran 1973
Drugo preklicujejo
AP MS d.d., Bakovska 29A, Murska Sobota, licenco št. GE0055668/00017, izvod št. 017, za vozilo z reg. št. MS 71-41S, in izvod št. 026, za vozilo z reg. št. MS 54-62N. gnl-334168 Avtoprevozništvo Pajk Marjan s.p., Pod hribom cesta III/4, Grosuplje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014698001, izdajatelj Cetis d.d. gnd-334176 Balabanić Samir, Brodarjev trg 13, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500021882001. gnc-334169 Bojić Milan, Pahorjeva 28, Koper - Capodistria, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500038831000, izdajatelj Cetis d.d. gnq-334180 Čarman Sara, Spodnja Senica 19B, Medvode, študentsko izkaznico, št. 20110055, izdala Pravna fakulteta. gnw-334194 Čas Janez s.p., Straže 4, Mislinja, potrdila za voznike tujce: Mile Vučenović, št. 009903/ad59-2-2463/2010, veljavno do 2. 8. 2012, Dragana Vuković, št. 009903/AD59-3-4388/2010, veljavno do 13. 12. 2012, in Aleksandra Radojković, št. 009903/AĆ-2-5967/2012, veljavno do 25. 9. 2013. gnf-334191 Čas Janez s.p., Straže 4, Mislinja, potrdila za voznike tujce: Kemala Džaja, št. 009903/AD-2-7553/2012, veljavno do 2. 9. 2013, Kemala Džaja, št. 009903/SŠD59-2-4559/2013, veljavno do 29. 10. 2014, Davora Čizmek, št. 009903/SŠD59-2-2601/2013, veljavno do 9. 6. 2014, in št. 009903/AĆ59-2-6184/2012, veljavno do 30. 9. 2014. gni-334192 Danica Pristov Drinovec s.p., Cegelnica 34, Naklo, licenco, številka 012560, za vozilo citroen jumper, registrska številka KR T9 759 (prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu). gnt-334206 Dežman Eva, Zgornje Pirniče 43C, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Škofijska gimnazija, Ljubljana. gnr-334204 Dominković Nikola, Koželjskega ulica 6, Velenje, študentsko izkaznico, št. 31090081, izdala Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani. gnn-334183 Družina Jan, Levstikova 2, Logatec, študentsko izkaznico, št. 22090112, izdala Fakulteta za šport. gno-334207 Đurđevič Tanja, Martina Krpana ulica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20110569, izdala Pravna fakulteta. gnb-334195 Ferjančič Igor, Ulica Ivana Suliča 12A, Šempeter pri Gorici, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008038001, izdajatelj Cetis d.d. gnw-334178 Galičič Bojan, Ulica Lojzeta Hrovata 9, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št. 107050002272501. gnp-334181 Grzin Domen, Zaboršt 75A, Dol pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnz-334171 Jakopič Sara, Partizanska pot 8, Litija, študentsko izkaznico, št. 01010592, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gnz-334196 Janez Penko s.p., Petelinje 83, Pivka, licenco, številka 009962, za vozilo 009962/003, registrska številka PO FA 745. gnk-334211 Jeraj Urška, Zadobrovška cesta 10, Ljubljana-Polje, študentsko izkaznico, št. 01010290, izdala Pedagoška fakulteta. gng-334165 Jurič Vladimir s.p., Zgornja Bistrica 70, Slovenska Bistrica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017814020, izdajatelj Cetis d.d. gns-334203 Kveder Romana, Študljanska cesta 65A, Domžale, študentsko izkaznico, št. 37091323, izdala Veterinarska fakulteta. gnk-334161 Mihelič Gašper, Sodevci 11, Stari trg ob Kolpi, študentsko izkaznico, št. 23100370, izdala Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani. gnd-334193 Petač Ana, Komanija 14A, Dobrova, študentsko izkaznico, št. 01009203, izdala Pedagoška fakulteta. gnt-334202 PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL 15, Petrol d.d., Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnw-334199 PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL 321/a, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnv-334200 Povalej Andrej, Ložnica pri Žalcu 3D, Žalec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001890001, izdajatelj Cetis d.d. gnn-334208 Pustoslemšek Jernej, Škapinova ulica 1, Celje, študentsko izkaznico, št. 01010307, izdala Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnl-334210 Smonkar Dejan, Šmartno pri Slovenj Gradcu 80, Šmartno pri Slov. Gradcu, izvod licence skupnosti, št. 010997/001, za vozilo z reg. oznako NM 35-01T, izdana na Prevozništvo Pepsi Trans Dejan Smonkar s.p. gnh-334189 Šimac Jana, Ulica Prekomorskih brigad 10, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 98103050, izdala Pedagoška fakulteta, Koper. gnx-334173 Šorli Valter, Zatolmin 11, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 63000289, izdala Univerza v Ljubljani. gnu-334201 Zavod za raziskovanje umetnosti, Istrska ulica 58, Maribor, štampiljko z logom dveh navzven obrnjenih krivulj, v njuni notranjosti je valovita linija. Pod logom je besedilo: Zavod za raziskovanje vizualne in uprizoritvene umetnosti Maribor, Engelsova 46. gnc-334198

AAA Zlata odličnost