Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

N 45/2013 Os-3075/14 , Stran 1972
N 45/2013 Os-3075/14
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Peric, v nepravdni zadevi predlagatelja Dimitrija Turco, Via Valmaura 67, Trst, R Italija, ki ga zastopa Bojan Starčič, odvetnik v Portorožu, zoper nasprotnega udeleženca Antona Kocjančič, pok. Matije, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič, Podvozna cesta 12, Portorož, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po opravljenem naroku dne 24. 6. 2014, istega dne, sklenilo: Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antona Kocjančiča, pok. Matije, neznanega bivališča, za mrtvega. Pogrešanega se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 24. 6. 2014

AAA Zlata odličnost