Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

N 27/2013 Os-3073/14 , Stran 1972
N 27/2013 Os-3073/14
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Peric, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka: Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Ivana Cupin, pok. Antona, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič iz Portoroža, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, izven naroka za glavno obravnavo, dne 14. julija 2014, sklenilo: Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Ivana Cupina, pok. Antona, neznanega bivališča, za mrtvega. Pogrešanega se poziva, da se oglasi sodišču in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 14. 7. 2014

AAA Zlata odličnost