Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

N 23/2013 Os-3189/14 , Stran 1971
N 23/2013 Os-3189/14
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajni sodnici Darji Morelj v nepravdni zadevi predlagatelja: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Siniša Maroević, Ulica Pomerio 5, 51000 Rijeka, Hrvaška, zaradi predloga za sodni depozit, izven naroka 10. julija 2014 sklenilo: Nasprotnemu udeležencu Sinišu Maroeviću, stanujočemu na naslovu Ulica Pomerio 5, 51000 Rijeka, se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik – notarka Sonja Železnik, Bazoviška cesta 32, Ilirska Bistrica. Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo nasprotnega udeleženca zastopala vse dotlej, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojne za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika. O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti Center za socialno delo Ilirska Bistrica. Izdan je tudi oglas, ki bo objavljen na oglasni deski okrajnega sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 10. 7. 2014

AAA Zlata odličnost