Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

VL 167692/2013 Os-3170/14 , Stran 1971
VL 167692/2013 Os-3170/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol, slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec, Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžniku Bojanu Oražem, Viška cesta 23, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. zač. zastopnik Maček Mateja, Kolodvorska 6, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 931,84 EUR, sklenilo: dolžniku Bojanu Oražem, Viška cesta 23, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Maček Mateja, Kolodvorska 6, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 7. 2014

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti