Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Ob-3276/14 , Stran 1963
Ob-3276/14
Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, Trg republike 3, Ljubljana, na podlagi 171. člena Zakona o zavarovalništvu in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002, objavlja
povzetek revidiranega letnega poročila
za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. 12. 2013, s posebnim revizorjevim mnenjem za potrebe obveščanja javnosti
Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V skladu z določili pokojninskih načrtov Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana znaša za poslovno leto 2013: 1. za Kritni sklad (po pokojninskih načrtih PN-SK-01 in PN-SK-02): – obrestna mera, izražena v odstotkih, ki jo je družba kot izvajalec pokojninskih načrtov PN-SK-01 in PN-SK-02, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada 1,94?%; – delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovancem, po pokojninskih načrtih PN-SK-01 in PN-SK-02, izražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčena izplačila, 0,00%. 2. za KS PN-SK-03 (po pokojninskem načrtu PN-SK-03): – obrestna mera, izražena v odstotkih, ki jo je družba kot izvajalec pokojninskega načrta PN-SK-03, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada 1,94%; – delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovancem, po pokojninskem načrtu PN-SK-03, izražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčena izplačila, 1,70%.   Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana Peter Krassnig član uprave   Aljoša Uršič predsednik uprave Revizorjevo poročilo, namenjeno javni objavi povzetkov računovodskih izkazov Revidirali smo računovodske izkaze s pojasnili družbe Skupna pokojninska družba d.d. za leto, končano 31. decembra 2013, iz katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov, v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. V našem poročilu z dne 30. maj 2014 smo izrazili mnenje, da so računovodski izkazi s pojasnili, iz katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov, v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja družbe Skupna pokojninska družba d.d. na dan 31. december 2013 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. Po našem mnenju so priloženi povzetki računovodskih izkazov v vseh pomembnih pogledih skladni z revidiranimi računovodskimi izkazi s pojasnili, iz katerih izhajajo. Za boljše razumevanje bilance stanja družbe Skupna pokojninska družba d.d. na dan 31. december 2013, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa za leto 2013, prikaza bilančnega dobička ali bilančne izgube na dan 31. 12. 2013 ter področja naše revizije je treba priložene povzetke računovodskih izkazov brati skupaj z računovodskimi izkazi s pojasnili, iz katerih izhajajo, in našim poročilom o njih.
Janez Uranič Direktor Ernst& Young d.o.o. Simon Kolenc Pooblaščeni revizor

AAA Zlata odličnost