Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Št. 4300-349/2013/798 Ob-3287/14 , Stran 1960
Št. 4300-349/2013/798 Ob-3287/14
Sprememba
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi posredniškega telesa objavlja spremembo »Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015«. V »Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015« (v nadaljevanju: javni poziv), objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije št. 27 dne 18. 4. 2014, se spremeni okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu. Besedilo tretjega odstavka točke 3.1 javnega poziva »Razpoložljiva sredstva po tem javnem pozivu« se po spremembi glasi: »Okvirna višina sredstev se lahko spremeni z objavo o povečanju oziroma zmanjšanju sredstev na javnem pozivu v Uradnem listu RS.« Besedilo četrtega odstavka točke 3.2 javnega poziva »Višina sofinanciranja« se po spremembi glasi: »Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije: – na proračunskih postavkah MGRT v višini največ do 36.005.344,61 EUR; – na presežnih pravicah porabe v višini največ do 26.300.000,00 EUR; – na dodatnih pravicah porabe v višini največ do 10.000.000,00 EUR.« Posredniško telo ob tem opozarja, da sredstva v višini 26.300.000,00 EUR niso razpoložljiva v letu 2014 oziroma opozarja, da so sredstva razpoložljiva v t.i. presežnih pravicah porabe, kar pomeni, da bodo ta sredstva na voljo pogojno, to je pod odložnim pogojem, s katerim se prevzem obveznosti odloži do sprostitve teh pravic porabe in do sprejetja ustrezne proračunske podlage za leto 2015. Ministrstvo bo o sprostitvi pravic porabe vlagatelje seznanilo na spletni strani ministrstva v rubriki Kako do sredstev, Javni razpisi. Izbranim vlagateljem bodo sredstva dodeljena v enakem razmerju, glede na sredstva zagotovljena v državnem proračunu. Besedilo šestega odstavka točke 11 javnega poziva »Roki in način prijave« se po spremembi glasi: »Kolikor bodo razpoložljiva sredstva v okviru 4. razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« in ostalih razvojnih prioritet ostajala nerazporejena, kolikor bo to dopuščal Proračun RS za leto 2015 in kolikor bo potreba razvidna iz liste prioritetnih projektov iz izvedbenega načrta regionalnih razvojnih programov ter oddanih vlog na Javni poziv, bo MGRT v Uradnem listu RS objavil spremembo tega javnega poziva in določil novo okvirno višino nepovratnih sredstev.« Besedilo drugega odstavka točke 3.1 javnega poziva »Razpoložljiva sredstva po tem javnem pozivu« se po spremembi glasi: »Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu je največ do 72.305.344,61 EUR.« Ostale določbe javnega poziva ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost