Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Ob-3261/14 , Stran 1958
Ob-3261/14
Svet Varstveno delovnega centra Krško - Leskovec na podlagi 14. člena in 30. člena Statuta Varstveno delovnega centra Krško - Leskovec in Zakona o socialnem varstvu, (Uradni list RS, št. 3/07), ter sklepa Sveta zavoda Varstveno delovnega centra Krško - Leskovec z dne 25. 2. 2014, objavlja razpis za direktorja/direktorico Varstveno delovnega centra Krško - Leskovec. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 1. Izpolnjuje zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSU – Uradni list RS, št. 3/07 z dne 12. 1. 2007). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami. 2. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih ponudb ne bo obravnaval. 3. Mandat direktorja/ice traja pet let. Mandat bo direktorju/ici začel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej (predvidoma 1. 1. 2015). 4. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in s predložitvijo programa dela zavoda za mandatno obdobje ter kratkim življenjepisom pošljejo kandidati v roku osem dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Varstveno delovnega centra Krško - Leskovec, Ulica Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem, s pripisom: »Razpis za direktorja/ico«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v tridesetih dneh po zaključenem izbirnem postopku.
Svet zavoda Varstveno delovnega centra Krško - Leskovec

AAA Zlata odličnost