Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Ob-3295/14 , Stran 1929
Ob-3295/14
Spremembe
V vsebini javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1B TIP 2014), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 30. 5. 2014, Ob-2613/14, se spremembe nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa: 4. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala Se v celoti nadomesti z: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 17.743.538,82 EUR. Od tega je predvideno: – 13.247.326,08 EUR izdajanju garancij za MSP-je 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge), – 4.496.212,74 EUR pa je namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge). Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 5.323.000,00 EUR. Od tega je predvideno: – 3.904.000,00 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP-je 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge), – 1.419.000,00 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge). 9. Roki za predložitev vlog Se v celoti nadomesti z: Roki za predložitev vlog so: 20. 6., 21. 7., 5. 9. 2014, 5. 10. 2014 in 5. 11. 2014. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Javni razpis bo odprt do 5. 11. 2014 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 5. 11. 2014, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge, ki bodo prispele po 5. 11. 2014 ali na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Slovenski podjetniški sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti