Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

N 53/2014 Os-2754/14 , Stran 1834
N 53/2014 Os-2754/14
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru se vodi nepravdna zadeva predlagatelja Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, ki ga zastopa Savaprojekt d.d. iz Krškega, zoper nasprotno udeleženko Heleno Brglez, nazadnje stanujoča Dobrovce 78 in tudi Slivnica pri Mariboru, zaradi razglasitve za mrtvo. O pogrešani Heleni Brglez, rojeni Ajdič, ni znano kdaj je rojena, nazadnje je stanovala Dobrovce 78 in tudi Slivnica pri Mariboru. O njej je znano samo to, da je dne 27. 10. 1939 bil izdan odlok, na podlagi katerega je bilo v njen prid razlaščeno premoženje, katerega lastnica je sedaj po podatkih zemljiške knjige, in sicer delež 12/288 parcele ID znak 705-425/2-0, k.o. Slivnica. Takrat je verjetno bila že poročena s Štefanom Brglezom. Sodišče zato poziva pogrešano, da se oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 30. 5. 2014

AAA Zlata odličnost