Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

N 21/2014 Os-3072/14 , Stran 1833
N 21/2014 Os-3072/14
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Peric, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka Republike Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Antona Pečarič, pokojnega Ivana, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič iz Portoroža, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, izven naroka dne 14. 7. 2014, sklenilo: uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Antona Pečariča, pokojnega Ivana, rojenega dne 30. 9. 1879, neznanega bivališča, za mrtvega. Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 14. 7. 2014

AAA Zlata odličnost