Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

N 13/2014 Os-3065/14 , Stran 1833
N 13/2014 Os-3065/14
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Peric, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka Republike Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Fioreto Bordon, pokojnega Ivana, neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič iz Portoroža, zaradi razglasitve pogrešane nasprotne udeleženke za mrtvo, izven naroka dne 14. 7. 2014, sklenilo: uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Fiorete Bordon, pokojnega Ivana, rojena 23. 3. 1914, neznanega bivališča, za mrtvo. Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru dne 14. 7. 2014

AAA Zlata odličnost