Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

IV P 97/2014 Os-2853/14 , Stran 1832
IV P 97/2014 Os-2853/14
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici svetnici Suzani Kontestabile, v pravdni zadevi tožeče stranke Hermine Hercegovac, Cankarjeva ul. 80, Nova Gorica, zoper toženo stranko Ignazia Nieddu, neznanega bivališča, zaradi plačevanja preživnine sklenilo: Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Ignaziu Nieddu, neznanega bivališča, postavi začasna zastopnica, odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice, Kidričeva 18, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi, opr. št. IV P 97/2014, vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici dne 3. 6. 2014

AAA Zlata odličnost