Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

Z 1/2014 Os-3049/14 , Stran 1832
Z 1/2014 Os-3049/14
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Kamniku, Z 1/2014 z dne 10. 2. 2014, ki je postal pravnomočen 11. 3. 2014, je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa z dne 9. 5. 2014, št. IZV 2014/03408 nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 1, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, št. 539, na naslovu Tomšičeva 11, Kamnik, ki stoji na parc. št. 24/1, k.o. 1911 - Kamnik, last dolžnika Daima Mamuta, zarubljena v korist upnice Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, DURS, Davčni urad Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 949,36 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Kamniku dne 10. 7. 2014

AAA Zlata odličnost