Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

SV 767/14 Ob-3132/14 , Stran 1831
SV 767/14 Ob-3132/14
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 767/14 z dne 31. 7. 2014, je trisobno stanovanje, s kabinetom št. 8, v izmeri 83 m2, v prvem nadstropju stanovanjskega objekta, na naslovu Cesta 1. maja 3, 4000 Kranj, s številko stavbe 3, v k.o. Huje (2122-3), stoječe na parc. št. 157/1, k.o. 2122 Huje, s št. dela stavbe 2122-3-3, na podlagi prodajne pogodbe št. AG 3091-0807-27/2014 z dne 28. 7. 2014, v solasti Dejana in Tanje Ristič, obeh Cankarjeva cesta 21, Tržič, vsakega do ½, zastavljeno v korist Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, mat. št. 5448557000, za zavarovanje terjatve v višini 55.000,00 EUR, z obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2,40 % letno, z vračilom v 180 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 31. 7. 2029, s pravico upnice odstopiti od kreditne pogodbe in zahtevati takojšnje vračilo kredita pred zapadlostjo z vsemi obrestmi in drugimi stroški oziroma zahtevati izvršbo na zastavljeni nepremičnini.

AAA Zlata odličnost