Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

Št. 33203-77/2013/44 Ob-3154/14 , Stran 1828
Št. 33203-77/2013/44 Ob-3154/14
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na podlagi prvega odstavka 49. člena Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1151/2012 z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 1), 4. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 664/2014 z dne 18. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili (UL L št. 179 z dne 19. 6. 2014, str. 17) in drugega odstavka 7. člena Pravilnika o postopkih zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 15/08) v zvezi s čezmejno vlogo za registracijo Istarskega pršuta/Istrskega pršuta in s tem povezanim rokom za nacionalni ugovor objavlja
obvestilo
o vlogi za registracijo Istarskega pršuta/Istrskega pršuta z zaščiteno označbo porekla
Specifikacija za registracijo Istarskega pršuta/Istrskega pršuta z zaščiteno geografsko označbo je javnosti in vsem zainteresiranim na vpogled na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, po predhodni najavi na tel. 478-93-07 oziroma na spletnih straneh ministrstva. Z dnem te objave začne teči 30 dnevni rok za nacionalni ugovor oziroma pripombe na specifikacijo za registracijo Istarskega pršuta/Istrskega pršuta. Pisni ugovori oziroma pripombe se lahko v tem času oddajo na elektronski naslov: gp.mko@gov.si ali na naslov Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost