Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

Št. 278.1-849/14 Ob-3131/14 , Stran 1828
Št. 278.1-849/14 Ob-3131/14
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o. Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala. Vrsta posla: neuporabni material. Lokacija – proga: – Pragersko–Ormož (16+497, 16+820, 19+678, 34+573 km), – Ormož–Hodoš d.m. (2+382, 6+657, 9+307, 31+800 km). Predmet prodaje obsega: – cca 254 ton jeklenih konstrukcij (mostovi, podvozi, prepusti ...), odpadno železo. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša 55.880,00 EUR brez DDV. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 25. 8. 2014, ob 12. uri, na sedežu družbe SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 14 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 17 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice, d.o.o.

AAA Zlata odličnost