Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

Št. 701-34/2014 Ob-3059/14 , Stran 1707
Št. 701-34/2014 Ob-3059/14
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1): – 6 prostih mest okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, – 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, – 3 prosta mesta okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, – 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem, – 9 prostih mest okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, – 4 prosta mesta okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, – 2 prosti mesti okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti in – 4 prosta mesta okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Razpisni pogoji: Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 69/13; ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1. Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke: – osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata, – datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – poštni naslov, na katerem je dosegljiv, – naslov stalnega ali začasnega prebivališča, – kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata. Prijavi kandidata je potrebno priložiti: – življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili, – izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo. Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi: – dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in – dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji. Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 pridobi Ministrstvo za pravosodje. Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, po objavi razpisa do dne 1. 9. 2014.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti