Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

, Stran 1682
Drugo preklicujejo
ALMITA TRANS d.o.o., Masarykova cesta 30, Ljubljana, izvod licence, številka GE006527/06846/001, za vozilo Scania z reg. oznako CEUS-321. gnv-333950 Avtoprevozništvo Alojz Anzelj s.p., Repče 23, Trebnje, licenca za vozilo mercedes benz actros 1845 LS-18, št. 011626, reg. št. LJ/PG-270, izdala OZS. gnk-333961 Dukić Željomir, Globoka dolina 23, Lendava - Lendva, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012455003, izdajatelj Cetis d.d. gnd-333968 Grujić Gordana, Raičeva ul. 6A, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Zavod za slepo in slabovidno mladino, Ljubljana. gnc-333969 Gruškovnjak Luka, Savlje 35B, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18070073, izdala Filozofska fakulteta. gnh-333964 Hrovatič Barbara, Cesta v mestni log 58, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20100439, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnk-333936 INTER MAK d.o.o., Imeno 73, Podčetrtek, potrdilo za voznika Mirsada Adanalič (št. 22539), veljavno od 18. 2. 2013 do 5. 6. 2016, izdajateljica GZS, serijska številka 5004750, izdano 18. 2. 2013. gnd-333943 INTER MAK d.o.o., Imeno 73, Podčetrtek, potrdilo za voznika Amira Selimovč (št. 5561), veljavno od 19. 12. 2013 do 19. 11. 2014, izdajateljica GZS, serijska številka 5008264, izdano 19. 12. 2013. gnc-333944 INTER MAK d.o.o., Imeno 73, Podčetrtek, licenco, številka GE 005034/03001/014, za vozilo mercedes benz 1844 LS, registrska številka CE F2-42H, šasija: WDB9340621L219336. gnq-333980 Jurinčič Andrea, Ulica Anke Butorac 16, Poreč, študentsko izkaznico, št. 25110357, izdala Fakulteta za arhitekturo. gng-333940 Košir Žiga, Begunjska ulica 15, Kranj, študentsko izkaznico, št. 18090504, izdala Filozofska fakulteta. gnl-333960 Kresnik Klavdija, Na Kresu 20, Železniki, študentsko izkaznico, št. 18990444, izdala Filozofska fakulteta. gnf-333941 Maček Anže, Olešče 19, Laško, študentsko izkaznico, št. 22100194, izdala Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani. gnr-333954 Marinac Lea, Oljčna pot 16, Piran - Pirano, študentsko izkaznico, št. 18100411, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana. gnw-333949 Milenković Kikelj Nina, Ljubljanska cesta 104, Domžale, študentsko izkaznico, št. 41030219, izdala Medicinska fakulteta, Univerza Ljubljana. gns-333978 Milovac Igor, Brodarjev trg 13, Ljubljana, digitalno kartico voznika št. 1070500028092010, izdal Cetis d.d. gnb-333970 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službene izkaznice javnih uslužbencev: Belej Dušana, zap. št. 537, izdano dne 2. 4. 2002, Petelin Marjana, zap. št. 1979, izdano dne 2. 4. 2002 ter Kodarin Martina, zap. št. 2524, izdano dne 4. 1. 2010. Ob-2999/14 Ribič Renato, Ulica Heroja Mašere in Spasiča 4, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500013015001, izdajatelj Cetis d.d. gnb-333945 Slana Ana Marija, Švabićeva ulica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20060452, izdala Pravna fakulteta. gnj-333937 Smerkolj Jaka, Obirska ulica 32, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnp-333981 Špegel Alja, Cesta II 4, Velenje, študentsko izkaznico, št. 20070318, izdala Pravna fakulteta Ljubljana. gni-333938 Špringer Manica, Titova cesta 15, Radenci, študentsko izkaznico, št. 20201864, izdala Pravna fakulteta. gnh-333939 Topič Nejc, Blato 16B, Slovenske Konjice, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 8233408. gnz-333946