Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

, Stran 1682
Zavarovalne police preklicujejo
Brežnik Nevenka, Pod gabri 3, Celje, zavarovalno polico, št. 50500118246, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnp-333956 Čamernik Dušan, Horjulska cesta 194, Dobrova, zavarovalno polico, št. 1195692, izdala zavarovalnica KD Življenje. gne-333971 Felbar Vlado, Ložič 12, Hotiza, Lendava - Lendva, zavarovalno polico, št. 50500035307, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnu-333976 Gider Peter, Šolska ulica 12, Tišina, zavarovalno polico, št. 50500081225, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnr-333979 Jurečič Stanko, Pesje 13, Krško, zavarovalno polico, št. 505001313768, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnx-333948 Kavčič Rafko, Dražgoše 5, Železniki, zavarovalno polico, št. 50500113761 in 70000039092, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gny-333972 Korošec Jurij, Spodnja Lipnica 35A, Kamna Gorica, zavarovalno polico, št. 50500117877 (fondpolica), izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnn-333958 Kozlovič Iztok, Ulica Zvonimira Miloša 20, Izola - Isola, zavarovalno polico, št. 50500004318, izdala zavarovalnica KD Življenje d. d. gnv-333975 Lipnik Silvo, Pustike 5, Pristava pri Mestinju, zavarovalno polico, št. 50500118943, izdala zavarovalnica KD Življenje. gno-333957 Medenhodžić Denis, A. Vivoda 14, Piran - Pirano, zavarovalno polico, št. 50500092964, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gno-333982 Oblak Dušan, Zelen Breg 13, Ravne na Koroškem, zavarovalno polico, št. 50500037506, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gns-333953 Posavec Bernarda, Gerečja vas 13, Hajdina, zavarovalno polico, št. 46303, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnf-333966 Praprotnik Višnja, Ljubljanska cesta 56, Celje, zavarovalno polico, št. 5050081559 (KD Družina), izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnx-333973 Praprotnik Višnja, Ljubljanska cesta 56, Celje, zavarovalno polico, št. 50500121919 (maks garant plus), izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnw-333974 Slapnik Miha, Nanoška ulica 19, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500107673, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gny-333947 Smerdel Maja, Pohorska cesta 42, Hoče, zavarovalno polico, št. 50500066937, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnj-333962 Tavčar Teja, Leše 3E, Tržič, zavarovalno polico, št. 7 00000 12011, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnt-333952 Terziev Zoran, Tolminskih puntarjev 28, Nova Gorica, zavarovalno polico, št. 0106018253, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnu-333951 Vodopivec Vesna, Prvačina 109, Prvačina, zavarovalno polico, št. 50500042294, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnq-333955 Volk Simon, Grčna 26, Nova Gorica, zavarovalno polico, št. 700 000 002 12, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnt-333977