Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

X Pd 1141/2014 Os-2974/14 , Stran 1681
X Pd 1141/2014 Os-2974/14
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat Ministrstva za obrambo, konferenca sindikata MO, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana in nasprotnim udeležencem: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, Ljubljana. Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno vlogo. Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 27. 8. 2014, ob 13.30, v sobi št. 7/III nadstropje, Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14, Ljubljana. Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 3. 7. 2014.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, dne 3. 7. 2014