Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

D 96/2014 Os-2911/14 , Stran 1680
D 96/2014 Os-2911/14
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Trebnjem, po pok. Metelko Jakobu, roj. 10. 7. 1858, Dolenje Laknice, Mokronog, sodišče poziva dediče I., II., III. dednega reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine po pok. Metelko Jakobu, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD). Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem dne 23. 6. 2014