Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

D 170/2014 Os-2637/14 , Stran 1680
D 170/2014 Os-2637/14
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Godina Tereziji, roj. Kamušič, roj. 15.9.1885, z zadnjim stalnim prebivališčem Senik, ki je umrla dne 21. 2. 1917. Kot zakoniti dedinji bi prišli v poštev zap. hčerki Godina Štefanija Brigita, roj. 8. 10. 1909 v Seniku in Godina Albina Marija, roj. 3. 10. 1911 v Seniku, katerih prebivališče sodišču ni znano oziroma njuni potomci, ki sodišču tudi niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 9. 5. 2014