Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

D 4/2014 Os-2847/14 , Stran 1679
D 4/2014 Os-2847/14
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Jakšič Berko (tudi Pejčič) Mariji, roj. Jakšič, hčerki Ivana, roj. 20. 3. 1922, upokojenki, državljanki bivše SFRJ, nazadnje stanujoči Leninova 3, Zemun, Srbija, umrli 6. 1. 1999 v Zemunu, Srbija. Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da je bila zapustnica samska, otrok ni imela, njena starša sta umrla že pred njo, tako da je zapustila otroke pred zapustnico umrlega brata Jakšič Antona, to sta: Jakšič Andrija in Jakšič Vladimir, otroke pred zapustnico umrlega brata Jakšič Matije, to sta: Jakšič Dragoslav in Todorović Dragica, otroke pred zapustnico umrlega brata Jakšič Ivana, to so: Grujičić Veronika, Jakšič Olga in Jakšič Ivan, otroka pred zapustnico umrle sestre Beljan Ivane, to je Jovanović Ivana ter otroke pred zapustnico umrlega brata Jakšič Mihaela, ki pa so sodišču neznani. Sodišče s tem oklicem poziva potomce zapustničinega brata Jakšič Mihaela, ki je umrl 28. 12. 2009, da se v roku enega leta od objave tega oklica, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo in uveljavljata svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju dne 16. 6. 2014