Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

In 30/2014 Os-2776/14 , Stran 1679
In 30/2014 Os-2776/14
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v izvršilni zadevi upnika PB Slovenije, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, proti dolžnikom: 1. Mikail Nasufi, Trg Alfonza Šarha 3, Slovenska Bistrica, 2. Marija Urbanček Kolar s.p., Kraberk 9, Loče 3, Marija Kolar Urbanček, Kraberk 9, Loče in 4. Viktor Kolar, Kraberk 9, Loče, zaradi izterjave 256.666,56 EUR s pripadki, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP sklenilo: dolžniku Mikailu Nasufiju se v tem izvršilnem postopku postavi začasna zastopnica odvetnica Bojana Šelih, Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica. Začasna zastopnica ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler pristojni organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil dolžniku skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici dne 27. 5. 2014