Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

P 25/2014 Os-2594/14 , Stran 1679
P 25/2014 Os-2594/14
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št. P 25/2014 z dne 23. 5. 2014, toženi stranki neznani dediči po pok. Jožetu Starmanu, nazadnje stanujočemu Gabrijele 15/a, p. Krmel, postavilo začasno zastopnico Alenko Mirt, univ. dipl. prav., Jablanica 29/a, Boštanj. Začasna zastopnica je bila postavljena na podlagi 82. člena ZPP, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena stranka nima pooblaščenca. Začasna zastopnica bo toženo stranko zastopala v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici dne 23. 5. 2014