Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

VL 30181/2014 Os-2887/14 , Stran 1678
VL 30181/2014 Os-2887/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Hamdiju Bajrektarević, Kajuhovo naselje 30, Kočevje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Lado Orel (zač. zast.), Ljubljanska ul. 2, Ribnica, zaradi izterjave 2.279,94 EUR, sklenilo: dolžniku Hamdiju Bajrektarević, Kajuhovo naselje 30, Kočevje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Lado Orel, Ljubljanska ulica 2, Ribnica. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 22. 5. 2014