Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

VL 56255/2014 Os-2709/14 , Stran 1678
VL 56255/2014 Os-2709/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Dejan Turk, Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, po odv. Lipovec Branko, Bleiweisova cesta 030, Kranj, proti dolžniku Darku Jošar, Pupinova ulica 2, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. začasni odv. Kristijan Silič, Partizanska c. 16, Maribor dostava, zaradi izterjave 783,18 EUR, sklenilo: dolžniku Darku Jošar, Pupinova ulica 2, Maribor se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Kristijan Silič, Partizanska c. 16, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 3. 6. 2014