Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

I 108/2013 Os-1101/14 , Stran 1678
I 108/2013 Os-1101/14
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana – dostava zoper dolžnika Boruta Bajec, Dobrave 7, Trzin, zaradi izterjave nadomestila preživnine s pripadki, dne 13. 1. 2014, sklenilo: dolžniku Borutu Bajcu, nekdaj stanujočemu na naslovu Dobrave 7, Trzin, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Matjaž Markelj, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah dne 13. 1. 2014