Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

VL 199717/2013 Os-2814/14 , Stran 1678
VL 199717/2013 Os-2814/14
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 199717/2013 z dne 11. 12. 2013, je bil dne 10. 2. 2014 v korist upnika Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o., Glavna cesta 34, Mirna, opravljen rubež nepremičnine, in sicer stanovanja št. 1, na parc. št. 2506/14, k.o. 1400 Straža, v izmeri 70 m2, ZVK 769, št. 85, na naslovu Slovenska vas 22, Šentrupert, last dolžnika Saša Majerleta, Slovenska vas 22, Šentrupert. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Trebnjem dne 10. 6. 2014