Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

SV 682/14 Ob-2991/14 , Stran 1677
SV 682/14 Ob-2991/14
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, SV 682/14 z dne 7. 7. 2014 je stanovanje št. 7, v izmeri 55,70 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe z naslovom Ravne 24, 4290 Tržič, s št. stavbe 2143-137, stoječe na parc. št. 396/0, k.o. 2143 Tržič, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 12. 2007, št. 149/07 z zemljiškoknjižnim dovolilom k njej, v lasti Antonije Ropret, Ravne 24, 4290 Tržič, zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, MŠ: 2211254000, za zavarovanje terjatve v višini 78.000,00 EUR, z obrestno mero 3–mesečni EURIBOR + 2,500% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 1. 5. 2028, z možnostjo odpoklica ter ostalimi pp. in stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.