Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

SV 910/14 Ob-2975/14 , Stran 1677
SV 910/14 Ob-2975/14
Na podlagi notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 910/14 z dne 3. 7. 2014 je bilo triinpolsobno stanovanje št. 12, v izmeri 85.91 m2, na naslovu Prušnikova ulica 8, Ljubljana, pri čemer stavba po podatkih iz spletnega portala GURS, portala Prostor stoji na parc. št. 902/5, 915/11, 901/11, 910/4, 909/7 in 915/4, vse k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano in ima ID znak stavbe 1754-1510, last zastaviteljice Stoje Vasić na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe opr. št. SV 1908/14 z dne 29. 5. 2014 sklenjene z družbo M.S.V. Družba za storitve in trgovino d.o.o. kot prodajalcem, zastavljeno v korist Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254000 za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.500,00 EUR s pripadki.