Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

SV 1106/2014 Ob-2970/14 , Stran 1677
SV 1106/2014 Ob-2970/14
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora opr. št. SV 1106/2014 z dne 3. 7. 2014 je nepremičnina, ki še ni vpisana kot etažna lastnina v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru in predstavlja stanovanje številka 3, številka dela stavbe 21,z ID znak 657-840-21, posamezni del številka 21 v stavbi z identifikacijsko številko 657-840, ki je povezana s parcelo številka 936/1, katastrska občina 657 Maribor-Grad, z neto tlorisno površino 157,4 m2 oziroma z uporabno površino 122,4 m2, pomožnim prostorom z oznako 10 klet številka 21 s površino 12,8 m2, 10 klet številka 21 s površino 9,8 m2 in pomožnim prostorom z oznako 3, odprt balkon s površino 7,9 m2 in je last zastavnih dolžnikov Novak Andreja in Eveline Novak, vsakega do 1/2 od celote, na podlagi Originalne overjene prodajne pogodbe z dne 16. 5. 2014, sklenjene med prodajalcema Jasmino Czote Repa in Repa Darkom in zastaviteljema Novak Andrejem in Novak Evelino kot kupcema, originalne overjene kupoprodajne pogodbe z dne 29. 1. 2002 sklenjene med prodajalcema Lah Milano in Lah Izidorjem ter kupcema Repa Jasmino in Repa Darkom, originalne overjene kupoprodajne pogodbe z dne 23. 7. 1997, sklenjene med Tanjo Vidrih kot prodajalko in Milano Lah ter Lah Izidorjem kot kupcema, originalne overjene prodajne pogodbe številka 163/94 z dne 1. 7. 1994, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Maribor kot prodajalcem in Tanjo Vidrih kot kupko pri čemer so overjeni prepisi citiranih pogodb priloge tega notarskega zapisa zastavljeni v korist upnika NOVA KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 004, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR s pripadki.