Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

Ob-3000/14 , Stran 1665
Ob-3000/14
Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavljamo
namero
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, telefon 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet objave je: namera odprodaje naslednjih nepremičnin: a) Podna skladišča s pripadajočim zemljiščem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Silosi za žita oziroma moko s pripadajočim zemljiščem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) Hladilnice s pripadajočim zemljiščem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d) Bencinski servisi z vgrajenimi podzemnimi rezervoarji in pripadajočim zemljiščem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Predkupna pravica: na nepremičninah obstaja predkupna pravica vsakokratnih solastnikov in občine. 4. Zavod pričakuje da bodo zainteresirani ponudniki podali nezavezujoče ponudbe za odkup posamezne nepremičnine oziroma se bodo solastniki opredelili do uveljavljanja predkupne pravice. 5. Po prejemu nezavezujočih ponudb, bo Zavod v skladu z Zakonom o blagovnih rezervah in Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, naročil izdelavo cenilnega poročila in izvedel postopek odprodaje posamezne nepremičnine, za katero bo izkazan interes za nakup oziroma uveljavljanje predkupne pravice. 6. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26. 7. Predložitev ponudb. a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene je potrebno predložiti do 31. 7. 2014, do 9. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. c) Ponudba mora veljati do 31. 12. 2014. 8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 31. 7. 2014, ob 9.15, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve