Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

Št. 219-2014 Ob-2964/14 , Stran 1657
Št. 219-2014 Ob-2964/14
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (Uradni list RS, št. 51/04), Svet knjižnice Bena Zupančiča Postojna razpisuje delovno mesto direktorja Knjižnice Bena Zupančiča Postojna. Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnuje naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba, – opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke, – najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti, – organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj bodo razvidne iz dosedanjega dela in predloženega programa dela. Mandat direktorja traja 5 let, po končanem mandatu je lahko znova imenovan. Kandidati naj pošljejo ponudbe v 8 dneh po objavi na naslov: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna, s pripisom »Za svet knjižnice – razpis«. Kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 8. dni po sklepu sveta knjižnice.
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna