Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

Št. 35403-0004/2014-2 Ob-2997/14 , Stran 1652
Št. 35403-0004/2014-2 Ob-2997/14
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 z vsemi sprem.), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci (Uradne objave slovenskih občin 7/2014), Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 37/2012), Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb urejanja javnih in drugih površin v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/2014) ter Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin 2/2011) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb urejanja javnih in drugih površin v Občini Radenci
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite: na sedežu Občine Radenci ter na spletni strani Občine Radenci: www.radenci.si. Prijave je potrebno oddati najkasneje do 11. 8. 2014, do 10. ure, na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. Kontakt za dodatne informacije: tel. 02/566-96-10 (tajništvo), 02/566-96-17 (Davorin Zamuda), e-posta: davorin.zamuda@radenci.si.
Občina Radenci