Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

Št. 430-54/2014/25(15131-20) Ob-2978/14 , Stran 1649
Št. 430-54/2014/25(15131-20) Ob-2978/14
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programa oziroma izid javnega razpisa, št. 430-54/2014, za izvajanje programa »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 17/14, pod objavo Ob-1656/14, z dne 7. 3. 2014, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. 1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanje pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v azilnem domu, nudenje osnovnih informacij o njihovih pravicah, dolžnostih, kulturi, navadah, družbi, življenju, delu in institucijah v Republiki Sloveniji ter zagotavljanje kvalitetnega preživljanja časa. 3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega programa: za izvajanje programa po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Inštitut za afriške študije, Ljubljana, v vrednosti 79.785,40 EUR. 4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: sredstva za izvedbo predmetnega programa so zagotovljena iz sredstev Evropskega sklada za begunce – letni program 2013 in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.
Ministrstvo za notranje zadeve