Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

Št. 430-205/2014/16 Ob-2959/14 , Stran 1649
Št. 430-205/2014/16 Ob-2959/14
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programa oziroma izid javnega razpisa, št. 430-205/2014 za izvajanje programa »Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite«, ki se financira iz Evropskega sklada za begunce in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/14, pod objavo št. Ob-2177/14, z dne 11. 4. 2014 in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve: 1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanja programa pravnega informiranja tujcev, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in prosilcev za mednarodno zaščito (v nadaljevanju: prosilcev), in sicer obveščenost o postopku, pravicah, obveznostih in posledicah neupoštevanja obveznosti in nesodelovanja s pristojnimi organi. 3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega programa Za izvajanje programa »Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite« je bila izbrana vloga prijavitelja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, v okvirni vrednosti 50.000,00 EUR. 4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: sredstva za izvajanje predmetnega programa so zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce – letni program 2013 in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve