Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

, Stran 1646
Drugo preklicujejo
AMIGOS d.o.o., Orlova ulica 26, Ljubljana, licenco za prevoz, reg. št. LJ-UL 202, št. 005001/03976/001, izdala GZS Ljubljana. gnz-333921 Arh Nejc, Dobovičnikova ulica 14, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnc-333919 Avtobusni prevoz Štefan Perko s.p., Mala Ilova Gora 8, Videm - Dobrepolje, licenco, številka 000395/004, za vozilo mercedes benz, registrska številka LJ-75-8GH. gnx-333923 Avtoprevozništvo in zemeljska dela Rajko Bukovec s.p., Gomila pri Kogu 12, Kog, licenco, številka 009848/003, za vozilo TAM 260, registrska številka MS FN-846. gni-333913 Balaž Jasmina, Zenkovci 84, Bodonci, študentsko izkaznico, št. 61238389, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-69 Bolhar Janez, VIII. ulica 32A, Preserje pri Radomljah, Radomlje, originalni račun za izvenkrmni motor Yamaha 25 DMA , račun št. 105561. gne-333892 EURO-TANKTRANS d.o.o., Kocbekova cesta 8, Ljubečna, dovolilnico, za državo Makedonijo, oznaka države 807, številka dovolilnice 003001/2013. gnu-333926 Gobov Miha, Partizanska cesta 40, Celje, študentsko izkaznico, št. 63050472, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnw-333924 Golob Špela, Glinškova ploščad 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 7110080, izdala Biotehniška fakulteta. gns-333903 Goran Cimperšek s.p., Ulica bratov Učakar 136, Ljubljana, licenco, številka 10861, za vozilo 010861/001, registrska številka LJ AJ-995. gnn-333908 I2I - G d.o.o., Dolenja vas 5, Prebold, spričevalo o plovnosti za letalo Cirrus SR22, registrska številka S5-DTM. gnx-333898 Ipavec Maja, Čargova ulica 24, Kanal, študentsko izkaznico, št. 20080117, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. gny-333897 Jodeh Yasin, Preložnikova 18, Vojnik, odločbo o izbrisu plovila, izdana na ime Yasin Jodeh, veljavna od 21. 11. 2011, izdajateljica Luška kapitanija Izola, številka 3734-107/2011/15, izdana 21. 11. 2011. gng-333915 Kurent Marija, Sneberska cesta 142, Ljubljana - Polje, študentsko izkaznico, št. 18120563, izdala Univerza v Ljubljani. gnp-333906 Lulić Sanela, Ižanska cesta 400/V, Ljubljana, izvod licence, št. 013310/003, izdana 23. 4. 2014 pri OZS Ljubljana. gnm-333909 Maver Ciril, Dolenjska cesta 328, Škofljica, štampiljko z besedilom: transporti Maver d.o.o., št. 2, Dolenjska cesta 328, 1291 Škofljica. gnf-333916 Milošič Janja, Spodnja Polskava 324, Pragersko, študentsko izkaznico, št. 61262601, izdala Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru. gnb-333920 Omerzel Maja, Sovretova ulica 52, Krško, študentsko izkaznico, št. 25090082, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnv-333925 Oražem Špela, Mali Log 14, Loški Potok, študentsko izkaznico, št. 41070061, izdala Medicinska fakulteta. gnd-333893 Rogan Denis, Dobrovnik 266B, Dobrovnik - Dobronak, študentsko izkaznico, št. 81679959, izdala EPF, Maribor. m-68 TONELI d.o.o., Spodnji Hotič 51, Litija, štampiljko z besedilom: TRGOVSKO PODJETJE TONELI d.o.o., Sp. Hotič 51, Litija, številka 2. gny-333922 Transport Kumelj d.o.o., Ljubljanska cesta 2A, Ivančna Gorica, licenco, številka GE004615/05877/010, za vozilo mercedes benz, registrska številka NM KA-221. gnl-333910 Vrbnjak Martin, Nova ulica 44, Šentilj v Slovenskih goricah, vozniški izpit za viličarja, št. 394, izdan 30. 5. 1994, izdajatelj Andragoški zavod. m-64