Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

, Stran 1646
Spričevala preklicujejo
Blešč Leja, Turjaško naselje 3, Kočevje, spričevalo 7. razreda OŠ Zbora odposlancev, izdano leta 2012. gnv-333900 Iršič Anja, Globoče 5, Vojnik, spričevalo 8. razreda, št. 713/2004, izdajateljica Ljudska univerza Celje. gnu-333905 Koren Dušan Andrej, Pot na Briško planino 10, Tržič, preklic diplome FAGG, Univerze v Ljubljani, izdana leta 1987, objavljenega v Ur. l. RS, št. 38/14, pod oznako GNT-333727. gnz-333896 Kregar Jasmina, Krivec 4, Ljubljana, indeks, št. 18050611, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 2005. gnj-333912 Perhavec Anej, Dolnje Ležeče 85, Divača, indeks, št. 23090613, izdala Fakulteta za strojništvo, leto izdaje 2009. gnw-333899 Špes Miran, Goriška cesta 53, Velenje, diplomo Tehniške fakultete Maribor, Univerza v Mariboru, izdana leta 1989. gnd-333918