Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

I N 36/2013 Os-2696/14 , Stran 1645
I N 36/2013 Os-2696/14
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Martine Cukjati, Lukežiči 42, Renče, ki jo zastopa odv. pisarna Ivana Makuca iz Tolmina, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Jožef Cavalli, neznanega bivališča, prej Lokvica 33, Miren, ki ga zastopa začasna zastopnica, odvetnica Vesna Fašink iz Idrije. O pogrešanem razen izpiskov iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek. Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Cavalli Jožefa, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 21. 5. 2014