Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

N 10/2014 Os-2839/14 , Stran 1645
N 10/2014 Os-2839/14
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici vodi nepravdni postopek pod opr. št. N 10/2014 po predlogu predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5 B, 6000 Koper, za razglasitev pogrešanega Antona Skoka, rojenega 6. 6. 1870, nazadnje stanujočega Mereče 24, sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Ljubica Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska Bistrica, za mrtvega. Po navedbah predlagateljice je bil Anton Skok rojen dne 6. 6. 1870, staršema Mihaelu Skoku in Mariji Barbiš in je dne 28. 5. 1899 sklenil zakonsko zvezo z Marijo Valenčič, rojeno 5. 3. 1877. Zadnje poročilo o pogrešanem predstavljata darilna in užitkarska pogodba z dne 3. 1. 1934, XII in dedna pogodba z dne 3. 1. 1934, XII. Od njegovega rojstva je minilo že več kot 70 let, od pogrešanega pa že od leta 1934 ni bilo nobenega poročila in je verjetno, da ni več živ, vendar listinskega dokaza o njegovi smrti ni. V skladu s 85. členom Zakon o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega Antona Skoka, rojenega 6. 6. 1870, naj se oglasi. Prav tako pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem Antonu Skoku, rojenem 6. 6. 1870 in njegovem življenju, da v roku 3 mesecev od objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska Bistrica, ker bo sicer sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 16. 6. 2014