Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

D 165/2013 Os-2625/14 , Stran 1644
D 165/2013 Os-2625/14
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Valant Milanu, roj. 10. 9. 1954, nazadnje stalno stanujočim Donačka gora 47, Rogatec, umrlem dne 14. 5. 2013, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvega odstavka 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 3. 4. 2014 sklenilo: objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Valant Milanu, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem Valant Milanu, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojnem Valant Milanu se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča. Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah dne 3. 4. 2014