Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

I D 2594/2013 Os-2624/14 , Stran 1644
I D 2594/2013 Os-2624/14
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Ekar Milanu, rojenem dne 18. 7. 1942, umrlem dne 31. 7. 2013, nazadnje stanujočim na naslovu Cesta 27. aprila 15, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije. Ker so se zakoniti dediči II. dednega reda dedovanju odpovedali, bi prišli v poštev zakoniti dediči III. dednega reda (zap. stari starši oziroma njihovi potomci), o katerih pa sodišče nima podatkov. Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Ekar Milanu poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 27. 5. 2014