Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

I D 1897/2012 Os-2608/14 , Stran 1644
I D 1897/2012 Os-2608/14
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Francu Gombocu, roj. 31. 12. 1953, umrlem 15. 6. 2012, nazadnje stan. Pot k sejmišču 9A, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije. Sodišče je ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti poročen z Majdo Gomboc, imel je hčerki Vesno Gomboc in Vojko Peer. Vse dedinje prvega dednega reda so se odpovedale dedovanju. V drugem dednem redu bi dedovale zap. sestra Marija Juhant, nečakinja Magdalena Ferme in nečakinja Aleksandra Lobe (obe po pok. sestri Štefki Štupar), ki so se prav tako odpovedale dedovanju. V tretjem dednem redu bi (od sorodnikov po materini strani) dedovali zap. teta Pavla Koritnik, sestrična Sonja Valjavec Štefulja, bratranca Ciril in Marjan Kregar ter (po očetovi strani) bratranec Jožko Gomboc. Vsi navedeni so se dedovanju odpovedali. Podatki o ostalih dedičih po očetovi strani niso znani. Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne potomce zapustnikovih starih staršev po očetovi strani poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 5. 2014