Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

IV D 2563/2013 Os-2553/14 , Stran 1644
IV D 2563/2013 Os-2553/14
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Šemrov Stanislavu, sinu Šemrov Stanka, rojenem dne 6. 10. 1936, umrlem dne 11. 9. 2013, nazadnje stanujočim na naslovu Šišenska cesta 2, Ljubljana. Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, zapustnik nima sorodnikov I. ali II. dednega reda, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, sodišču pa niso znani podatki o morebitnih sorodnikih III. dednega reda. Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Šemrov Stanislavu poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 5. 2014