Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

D 209/2014 Os-2454/14 , Stran 1643
D 209/2014 Os-2454/14
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Stanislavi Klemenc, hčeri Franca, rojeni 17. 3. 1925, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 17. 2. 2014, nazadnje stanujoči Na otoku 9, Celje. Zapustnica je napravila oporoko, s katero je za dediča svojega stanovanja na naslovu Na otoku 9, Celje, določila Vladimirja Žuro in Ljubico Šijački Žura, vsakega do 1/2, medtem ko z drugim svojim premoženjem zapustnica ni razpolagala, zato pride glede tega premoženja v poštev dedovanje na podlagi zakona. Zapustnica je bila vdova in ni imela potomcev, prav tako ni imela bratov in sester oziroma polbratov in polsester, njena starša pa sta že pokojna. Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, pridejo v konkretnem primeru v poštev za dedovanje na podlagi zakona dediči III. dednega reda, in sicer teta zapustnice Franca Lipič, ki pa je umrla in ni zapustila potomcev, na podlagi vstopne pravice po pokojni teti zapustnice Anici Žura pride v poštev za dedovanje bratranec zapustnice Vladimir Žura, na podlagi vstopne pravice po pokojnem stricu zapustnice Lavoslavu Mastnaku prideta v poštev sestrična Jelica Rakuljič, ki je umrla in je zapustila potomca Simona Rakuljiča in sestrična Vida Mastnak, ki je umrla in ni zapustila potomcev. Sodišču je znano, da je bil zapustničin oče Franjo Voga, niso pa znani podatki o njegovih starših oziroma o morebitnih zapustničinih dedičih III. dednega reda po njenem očetu. Tako se pokaže, da sodišču ni znano ali poleg dediča Vladimirja Žure pridejo v konkretnem primeru v poštev za dedovanje še morebitni drugi dediči III. dednega reda (zapustnikove babice in dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in bratranci oziroma njihovi potomci), prav tako pa sodišču niso znani njihovi podatki (imena in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi osebni podatki). Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju dne 28. 4. 2014